Tento prostor není obsazen! Opusťte jej!

Veškerý odpor je zbytečný!